START


OGŁOSZENIE !!!

 

Szanowni Państwo,

 

bezpośrednia obsługa interesantów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

realizowana jest z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa:

 

Ø Na parterze budynku utworzony został Punkt Obsługi Interesantów.

Ø  Do budynku wchodzimy pojedynczo. Niezwłocznie należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy wejściu.

Ø  Należy zachować co najmniej 1,5-metrową odległość od innych osób.

Ø W trakcie wizyty prosimy o rozwagę i OBOWIĄZKOWE korzystanie ze środków ochrony osobistej poprzez zasłanianie nosa i ust maseczką. Zaleca się także używanie jednorazowych rękawiczek.

Ø  Prosimy o wizytę w urzędzie tylko w sprawach pilnych bez osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe lub niezbędne do załatwienia sprawy.

Ø  Osoby z objawami przeziębienia, w tym: gorączką, kaszlem, katarem lub innymi objawami, proszone są od wstrzymania się od wizyt  i  kontakt poprzez tel./e-mail.

Ø  W dalszym ciągu zachęcamy do korzystania ze skrzynki podawczej ustawionej przed urzędem.

 

Mając na uwadze wprowadzony na terenie kraju stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listowną.

 

Adres poczty elektronicznej:  pcpr@gryfice.pl

Kontakt telefoniczny:  91 384 66 26  lub  91 385 68 08

Kontakt listowny:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice


UWAGA !!!  WAŻNA INFORMACJA !!!

 

 

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach będzie zamknięte.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR dzień 24 grudnia 2020 r. ustalono dodatkowym dniem wolnym za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Link do zarządzenia

Regionalne obostrzenia – nowe zasady od 10.10.2020 r.
‼️ INFORMACJA ‼️

Fundacja Vis Maior rozpoczyna realizację ogólnopolskiego projektu "Wizyty domowe - biała laska pies przewodnik, nowoczesne technologie".

Zachęcamy Państwa do przekazania tej informacji osobom, które mogłyby być zainteresowane skorzystaniem z oferowanego wsparcia tj. zajęć z orientacji przestrzennej,, poruszania się z psem przewodnikiem (zajęcia dla osób posiadających psy przewodniki) i nauki obsługi komputera lub smartfona (zajęcia w trybie zdalnym).

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje na załączonej stronie internetowej:

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/rusza-projekt-wizyty-domowe-laska-pies-przewodnik-technologie/?fbclid=IwAR0P9sdTB_yxlM4sgHZAiOh1T3Gw6zdA09LHd-2uhKkxqXp55U6fkCkhlGw


Link 1
Link 2

OGŁOSZENIE !!!

 

Szanowni Państwo,

 

od dnia 25 maja 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa:

 

·      Na parterze budynku utworzony został Punkt Obsługi Interesantów, z którego będą Państwo kierowani do poszczególnych działów/pracowników.

·      Do budynku wchodzimy pojedynczo. Niezwłocznie należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy wejściu.

·      Należy zachować 2-metrową odległość od innych osób.

·      W trakcie wizyty prosimy o rozwagę i OBOWIĄZKOWE korzystanie ze środków ochrony osobistej poprzez zasłanianie nosa i ust oraz używanie jednorazowych rękawiczek.

·      Prosimy o wizytę w urzędzie tylko w sprawach pilnych bez osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

·      Osoby z objawami przeziębienia, w tym: gorączką, kaszlem oraz katarem proszone są od wstrzymania się od wizyt.

·      W dalszym ciągu zachęcamy do korzystania ze skrzynki podawczej ustawionej przed urzędem.

 

Mając na uwadze wprowadzony stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listowną.

 

Adres poczty elektronicznej: pcpr@gryfice.pl

Kontakt telefoniczny:  91 384 66 26 lub 91 385 68 08

Kontakt listowny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice


 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom

składanie wniosków o dofinasowanie do  turnusów  rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych  drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia - SOW.

Link do strony:  https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

 

Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w Systemie SOW,
 • Profil Zaufany lub kwalifikowalny podpis elektroniczny          
                                                               
(Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków).

Można również skorzystać z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Wszelkie informacje dostępne na stronie https://www.pfron.org.pl/  lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, tel. 91 3846626.

Można również skorzystać z infolinii dedykowanej systemowi SOW:   +48 800889777

W dniu 05.06.2018 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach wzięło udział w XII Zachodniopomorskim Forum Pełnomocników ds. NGO, którego organizatorem był Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego oraz Pracownia Pozarządowa. W uroczystym otwarciu forum i w podsumowaniu VI edycji Konkursu Marszałka WZ pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2018” udział wziął pan Wicemarszałek Jarosław Rzepa.

 

W trakcie spotkania prezes Pracowni Pozarządowej pan Łukasz Cieśliński poinformował, że już niebawem rozpocznie się Konkurs „Zachodniopomorski Lider NGO 2018”, w którym oceniane będą najlepsze inicjatywy społeczne zrealizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie i na rzecz Pomorza Zachodniego
w 2017 roku.

Etapy wdrażania Konkursu w załączeniu. 

30 MAJA – DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGOZachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają wszystkie poniższe kryteria tzn.:

1.    są w wieku 18-35 lat;

2.    są osobami niepracującymi lub biernymi zawodowo;

3.    zamieszkują województwo zachodniopomorskie;

4.    nie uczą się ani nie szkolą.

W ramach projektu oferujemy m.in.:

 • przygotowanie do praktyki zagranicznej w formie warsztatów i kursu językowego,
 • 2-miesięczną praktykę zawodową w Irlandii oraz szkolenia zawodowe.

Uczestnicy w ramach mobilności ponadnarodowej wyjadą na 2 miesiące do Irlandii, do miasta Cork, w celu odbycia praktyki zawodowej i realizacji szkoleń. Taki wyjazd to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i nauka języka angielskiego w praktyce. Podczas całego wyjazdu Uczestnicy są pod opieką mentora polskiego i przedstawicieli Partnera ponadnarodowego.

W ramach projektu zapewniamy:

 • zagraniczne praktyki zawodowe w Cork w Irlandii,
 • zamieszkanie, wyżywienie i koszty dojazdu na praktyki,
 • bezpłatne warsztaty oraz kursy językowe,
 • wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów,
 • serwis kawowy i obiad podczas zajęć,
 • bezpłatne materiały szkoleniowe.

Zachęcam do śledzenia strony internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl, kontaktu pod adresem e-mail bez_granic@zgd.com.pl lub pod nr telefonu 91 85 22 607 oraz 91 85 22 615.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie koszty ponoszą Organizatorzy.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Starosta Powiatu Gryfickiego Kazimierz Sać i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Gryfickiego na plenerową imprezę integracyjną "Aktywnie w przyszłość". W trakcie imprezy wiele atrakcji dla całych rodzin, strefa zabaw dla najmłodszych w tym dmuchańce, występ klauna, postaci z bajek, szczudlarza poczęstunek z grilla, wata cukrowa, popcorn. Wszystko w atmosferze doskonałej zabawy, uśmiechu i całkowicie ZA DARMO. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie już 2 czerwca na plac przy Gryf Arenie w Gryficach.