Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, zgodnie z art. 46 i 47 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2016 r. poz.930 z późn.zm.) realizuje zadania w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej.

 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

 

Interwencja kryzysowa
stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

 

Poradnictwo specjalistyczne oraz interwencje kryzysowe realizowane są przez

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK).

 
Punkt Interwencji Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice

działa od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
 

    Formy kontaktu:
Telefonicznie, pod numerem:

Tel. 91 384 66 26

91 385 68 08

Osobiście:

pokój 11, piętro II

 

W trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności: osobom będącym w kryzysie; doświadczającym przemocy i uzależnionym Punkt Interwencji Kryzysowej udziela bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego:


̶   pracownika socjalnego;

̶   prawnika;

̶  psychologa;

̶  terapeuty dla ofiar przemocy,

̶  terapeuty ds. uzależnień,
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL