Rekrutacja i uczestnictwo w projekcie

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu 
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22 
Biuro projektu, II piętro, pok. 11, 
tel. 091 384 66 26 lub 091 384 68 08,  
strona: www.pcpgryfice.pl, adres e-mail:  rpo-pcpr@pcprgryfice.pl

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin dostępny na stronie www.pcprgryfice.pl,  w zakładce PROJEKT RPO WZ.


- Informacje o naborze 
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Druki do pobrania :


- Oświadczenie uczestnika projektu 
- Formularz zgłoszeniowy 
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie
- Karta rekrutacyjna 
- Kwestionariusz kwalifikacyjno – motywacyjny
- Oświadczenie uczestnika projektu pozostającego w pieczy zastępczej
- Punktacja za spełnienie kryteriów uczestnictwa

Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL