START

 

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFICACH

prowadzi nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie: 


Program korekcyjno – edukacyjny adresowany jest w szczególności do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary lub warunkowo umorzył postępowanie karne, zobowiązując je do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym;

  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa  w programie np. chcą poprawić relacje w związku, lub uzyskać pomoc specjalistów w rozwiązaniu problemów małżeńskich, partnerskich lub relacji w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontak z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach 72 – 300 Gryfice, ul. Dworcowa 22, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. tel. 91 384 66 26.

 

       Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR, w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Termin zgłaszania się kandydatów: do 20 sierpnia 2021 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach prowadzi nabór do programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zmierzającego do zmiany wzorców zachowań.

 

Program polega na prowadzeniu spotkań w formie oddziaływań psychologicznych i/lub terapeutycznych, ukierunkowanych na taką zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, która zmniejszy ryzyko dalszego stosowania przez nie przemocy oraz zwiększy ich zdolność do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Spotkania w ramach Programu są kierowane do dorosłych kobiet i mężczyzn, stosujących przemoc w rodzinie, w tym również osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach 72 – 300 Gryfice, ul. Dworcowa 22, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

tel. 91 384 66 26.

       Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR.

 

Termin zgłaszania się kandydatów: do 20 sierpnia 2021 r.
OGŁOSZENIE !!!

 

Szanowni Państwo,

 

bezpośrednia obsługa interesantów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach

realizowana jest z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa:

 

Ø Na parterze budynku utworzony został Punkt Obsługi Interesantów.

Ø  Do budynku wchodzimy pojedynczo. Niezwłocznie należy zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przy wejściu.

Ø  Należy zachować co najmniej 1,5-metrową odległość od innych osób.

Ø W trakcie wizyty prosimy o rozwagę i OBOWIĄZKOWE korzystanie ze środków ochrony osobistej poprzez zasłanianie nosa i ust maseczką. Zaleca się także używanie jednorazowych rękawiczek.

Ø  Prosimy o wizytę w urzędzie tylko w sprawach pilnych bez osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niemożliwe lub niezbędne do załatwienia sprawy.

Ø  Osoby z objawami przeziębienia, w tym: gorączką, kaszlem, katarem lub innymi objawami, proszone są od wstrzymania się od wizyt  i  kontakt poprzez tel./e-mail.

Ø  W dalszym ciągu zachęcamy do korzystania ze skrzynki podawczej ustawionej przed urzędem.

 

Mając na uwadze wprowadzony na terenie kraju stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy drogą telefoniczną, elektroniczną lub listowną.

 

Adres poczty elektronicznej:  pcpr@gryfice.pl

Kontakt telefoniczny:  91 384 66 26  lub  91 385 68 08

Kontakt listowny:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

ul. Dworcowa 22, 72 – 300 Gryfice


UWAGA !!!  WAŻNA INFORMACJA !!!

 

 

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach będzie zamknięte.

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora PCPR dzień 24 grudnia 2020 r. ustalono dodatkowym dniem wolnym za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Link do zarządzenia

Regionalne obostrzenia – nowe zasady od 10.10.2020 r.
‼️ INFORMACJA ‼️

Fundacja Vis Maior rozpoczyna realizację ogólnopolskiego projektu "Wizyty domowe - biała laska pies przewodnik, nowoczesne technologie".

Zachęcamy Państwa do przekazania tej informacji osobom, które mogłyby być zainteresowane skorzystaniem z oferowanego wsparcia tj. zajęć z orientacji przestrzennej,, poruszania się z psem przewodnikiem (zajęcia dla osób posiadających psy przewodniki) i nauki obsługi komputera lub smartfona (zajęcia w trybie zdalnym).

 

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje na załączonej stronie internetowej:

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/rusza-projekt-wizyty-domowe-laska-pies-przewodnik-technologie/?fbclid=IwAR0P9sdTB_yxlM4sgHZAiOh1T3Gw6zdA09LHd-2uhKkxqXp55U6fkCkhlGw

Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL